కేశినేని కుటుంబ గొడవలతో చంద్రబాబుకు గానీ, ఆయన కుటుంబానికి గానీ ఎలాంటి సంబంధంలేదని కేశినేని చిన్ని స్పష్టం చేశారు. కుటుంబంలో గొడవలు వ్యక్తిగతమని, పార్టీకి సంబంధంలేదని చెప్పారు. పార్టీ పెట్టక ముందు నుంచీ తమ కుటుంబంలో గొడవలు ఉన్నాయని వివరించారు. కేశినేని కుటుంబ సభ్యుడిగా ఎప్పటికప్పుడు తానే సర్దుకుంటూ వచ్చానని తెలిపారు. తమ కుటుంబానికి సంబంధించిన గొడవలను మీడియా ముందు వెల్లడిస్తూ కేశినేని నాని ఎన్నోమార్లు తనపై విమర్శలు చేశారని గుర్తుచేశారు. అయినప్పటికీ తాను ఏనాడూ మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆయనపై విమర్శలు చేయలేదని తెలిపారు. కేశినేని నాని ఆరోపణల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు కుటుంబానికి చిన్ని క్షమాపణలు చెప్పారు.