Breaking News
417e0c03-2a8e-45d6-99f3-e2eb71abac6d

క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉమామహేశ్వరరావు…?

07/03/18,విజయవాడలోని  ఇంచార్జ్ మంత్రి గౌ”  దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు గారి క్యాంపు కార్యాలయంలో జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధానకార్యదర్శి ధర్మవరం ఎమ్మెల్యే గోనుగుంట్ల సూర్యనారాయణ గారు జిల్లా మంత్రులు.నాయకులు 417e0c03-2a8e-45d6-99f3-e2eb71abac6d